สมัครสมาชิก

เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียน

1). หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ ต้องสามารถรับ ข้อความได้ เพราะระบบจำเป็นต้องส่งรหัส ยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถทำรายการต่างๆได้

2). ชื่อ - นามสกุล จะต้องตรงกับข้อมูลบัญชี มิเช่นนั้นจะไม่สามารถถอนเงินได้

3). ต้องใช้บัญชีที่สมัครฝากเงินเข้ามาเท่านั้น

4). ถ้าเกิดข้อผิดพลาดของระบบ ให้ทำการ แจ้งพนักงานทันที กรณีที่ไม่แจ้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์การถอนเงิน ทุกกรณ

5). สมาชิก 1 คน ต่อ 1 ไอดีเท่านั้น กรณีตรวจพบว่ามีการสมัครหลายไอดี ทางเราจะสงวนสิทธิ์การถอนทุกกรณ