รางวัลล็อคอิน
โบนัสพิเศษ
เมื่อล็อคอินติดต่อกันตามเงื่อนไข
3 วัน

10

7 วัน

100

15 วัน

300

28 วัน

500

วันที่ 1

10

วันที่ 2

10

วันที่ 3

10

วันที่ 4

10

วันที่ 5

10

วันที่ 6

10

วันที่ 7

10

วันที่ 8

10

วันที่ 9

10

วันที่ 10

10

วันที่ 11

10

วันที่ 12

10

วันที่ 13

10

วันที่ 14

10

วันที่ 15

10

วันที่ 16

10

วันที่ 17

10

วันที่ 18

10

วันที่ 19

10

วันที่ 20

10

วันที่ 21

10

วันที่ 22

10

วันที่ 23

10

วันที่ 24

10

วันที่ 25

10

วันที่ 26

10

วันที่ 27

10

วันที่ 28

10